MUALLİM

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

Bu dünyanın sahnesinde,

Başrol kimin, bizler kimiz?

Fânî ömür köhnesinde,

Talebeyiz, muallimiz…

 

İlmin sonu-başı var mı?

Câhilliğe aşı var mı?

Öğrenmenin yaşı var mı?

Talebeyiz, muallimiz…

 

Sâlih nesli görmek için,

Al bayrağı vermek için,

Râzılığa ermek için;

Talebeyiz, muallimiz…

 

Bu yolda ol, câhilden kaç!

Kalsak da uykusuz ve aç!

Yaşken eğilse de ağaç,

Talebeyiz, muallimiz…

 

Konuşalım Rahmân ile,

İki âlem yâran ile,

İtibarım Kur’ân ile;

Talebeyiz, muallimiz…

 

Mescidden pazara kadar,

Şairden yazara kadar,

Beşikten mezara kadar;

Talebeyiz, muallimiz…

 

Celil, Hak yön sünnet-edep,

Cennet için ara sebep!

Hayatımız boyunca hep,

Talebeyiz, muallimiz…