ERTELENDİ BAYRAM

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

 

 

Nurdağı, Elbistan, Hatay, Maraş’ta,

Ertelendi bayram gelecek yıla!

Depremle birlikte çoğu genç yaşta,

Kefensiz gömüldü, yok oldu sıla!

 

Baharı beklerken pencereden kış,

Girdi hânemize soğuk yüzüyle.

Yas tuttu yârenler, nâdanlar alkış,

Burktu içimizi acı sözüyle.

 

Altı şubat günü, tan vakti zaman,

Bir zelzele koptu, çöktü şehirler.

Musluklardan berrak su yerine kan,

Karıştı toprağa, taştı nehirler.

 

Elli bin insanın yattığı yerde,

Seyran eder hüzün, âlem seyreder.

Eskiden güllerin açtığı yerde,

Dikenler boy verir, tebessüm eder.

 

Ya Kādir-i Mutlak, Rahîm u Rahmân,

Kaldır bu kasveti, al üstümüzden.

Lutfuna sığındık, Sen’dedir derman,

Sararmasın kimse hasretimizden.

 

Mayıs 2023, Elazığ