BENİ YALNIZ KOYMA GÜLÜM!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

 

-Eşime-

 

Düşlerimin başı darda,

Beni yalnız koyma gülüm!

Yüreğim hep âh u zârda,

Beni yalnız koyma gülüm!

 

Benim derdim dünya kadar,

Acılarım katar katar,

Gözyaşlarım durmaz akar;

Beni yalnız koyma gülüm!

 

Gece gece göğe baktım,

Dere olup göle aktım,

Ölüme bir selâm çaktım;

Beni yalnız koyma gülüm!

 

Zannetme ki hâlim yeni,

Öldürecek kahır beni!

Kumru gibi sevdim seni;

Beni yalnız koyma gülüm!

 

Sükûtî’yim kırık kalbim,

Sevgim dâim olsun Rabbim,

Senden gayri yok habibim;

Beni yalnız koyma gülüm!