TARİHÎ MES’ÛLİYET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Gönül gönül medeniyyet hilâli, tâcı biziz,

Bugün yerin de semânın da ihtiyâcı biziz.

O hâlde duymalıyız türlü türlü feryâdı,

Kederli, sancılı her mazlumun ilâcı biziz!..

 

17 Ağustos 2006 Pamukova / SAKARYA

 

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)