SÜKÛT MECLİSİ

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

 

Ayıklanır gelenler, suyla tutulur liste,

Sözlerini yuyanlar, toplanır bu mecliste.

 

Bin imbikten süzülür, elenir ince ince,

Kalemine bakılır, yazdıklarından önce.

 

Terennüm ettikleri, kalbi teslim almalı,

Mâsivâdan uzakta, lâfzı Hak’tan olmalı.

 

Tutuşmalı yürekler, yanmalı izzetinden,

Saniyeler, uykuya dalmalı lezzetinden.

 

Edebin libâsıyla doğrulmalı beşikten,

Dolgun başak misâli, girmeli bu eşikten.

 

Ağzını açtığında; kılı kırka yarmalı,

Kelimeyi gonca gül yaprağına sarmalı.

 

Rahmân ve Rahîm olan, Allâh’ın adı ile,

Aralanır perdeler, Kur’ân’ın va‘di ile.

 

Çevrilir sayfaları, okunur hece hece,

İçilir vahyin sırrı, çözülür her bilmece.

 

Gözler vardır âlemde; dağlar ardında saklı,

Gizliyi görür ammâ, söyleyemez yasaklı.

 

Bizim muhabbetimiz, lisân-ı hâl iledir.

Ol sükût meclisinde, lisân-ı kāl hiledir.

 

Taş üstünde taş kalmaz, ifşâ olursa sırlar,

Gün yüzüne çıkamaz, utancından asırlar.

 

Onun için bilenler; dertlidir, hüzünlüdür,

Yaz ayları kara kış, baharı güzünlüdür.

 

Ocak 2023, Elazığ