CAN SIRRI

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI)  mahtopbasli@hotmail.com

 

 

Aşk denilen bu deryânın,

Can sırrını çözmek hüner.

Aşkla dönen bir dünyanın,

Çilesini sezmek hüner.

 

Ummânı özlerken damla,

Sabrı hasretinden fazla,

Yürek aşka olur yayla;

Yamacında gezmek hüner.

 

Kurulur sevda otağı,

Âşık yüklenir bir dağı,

Şafakla başlayan çağı;

Ressam olup çizmek hüner.

 

Daldan dala gezer bülbül,

Bahtındaki dikenle gül,

Figānına koyup virgül;

Hikmetini süzmek hüner.

 

Şükredene en büyük pay,

Yoğu bilmek vardan kolay,

Yûsuf olsan kuyu saray;

Boş oyunu bozmak hüner.

 

Ömrü yıldızlar izinden,

Gönlü aşkın denizinden,

Dili erenler sözünden;

Mısra mısra yazmak hüner.