ALLAH RÂZI OLSUN!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Allah dostlarına yâr ol!

Allah senden râzı olsun…

Onunla ol, onda kaybol!

Allah senden râzı olsun…

 

Kur’ân oku, Kur’ân okut!

Mevlânâ’ca gergef dokut!

Son Rasûl’ün yolunu tut!

Allah senden râzı olsun…

 

Yûnus deryâsına dal ki,

Hüdâyî yolunu bul ki,

Peygamber’e tâbî ol ki;

Allah senden râzı olsun…

 

Üftâde yolundan git ki,

Yetimin elinden tut ki,

Kullarını râzı et ki;

Allah senden râzı olsun…

 

Somuncu ol, berekette,

Bağdâdî ol, harekette,

Bu dünyada, âhirette;

Allah senden râzı olsun…

 

Fatih gibi hep mûteber,

Sinan gibi hep şâheser,

Verirken de ismiyle ver;

Allah senden râzı olsun…

 

Kurt, kuşa nefret olmasın!

Celil’im uzlet olmasın!

Olmasın, gaflet olmasın!

Allah senden râzı olsun…