TOPRAĞA DÜŞEN DAMLALAR…

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

 

Bir gün filiz, bir gün sürgün,

Toprağa düşen damlalar…

Düştüğü yerlere vurgun,

Toprağa düşen damlalar…

 

Âyet âyet, sûre sûre,

Damlalar dönüşür nûra…

Elif gibi iner yere,

Toprağa düşen damlalar…

 

Hakikat yolunda sabır,

Yoktur zerresinde kibir,

İnerken getirir tekbir;

Toprağa düşen damlalar…

 

Kurak sîneye bahardır,

Nemin bir hikmeti vardır…

Hurma, zeytin, üzüm, nardır,

Toprağa düşen damlalar…

 

Rızık; çeşitli ürünler,

Boy verir yerde ekinler…

Rahmân’ın emrini dinler,

Toprağa düşen damlalar…

 

İncidir mercan içinde,

Kahvedir fincan içinde…

Hayattır her can içinde,

Toprağa düşen damlalar…

 

Cemrelerde birlik vardır,

Hava, su, yer; cefâkârdır,

Arslan Ahmet; fedâkârdır,

Toprağa düşen damlalar…