BAHÇEYİ TEFEKKÜR

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Yemyeşil bahçelerin seyrini hikmetle düşün!

O çimenler ki serilmiş yere seccâde gibi…

Onun üstünde çiçekler saf olurlar, düzgün,

Tıpkı zemzemle yıkanmış güzel insan edebi…

 

Salınır bahçeye yapraklı ağaçlar, kuşatır,

O ağaçlar bize, her canlıya hep âmâde…

Kaldırır kolları heyhat, göğe yerden nâzır,

Yalvaran kul gibi Allâh’a niyaz hâlinde…

 

Bahçenin bülbülü hasretle arar can gülünü,

Hep arar, nağmesi ağlar; güle mecnundur o.

Gül de al al kızarır, görmek için bülbülünü,

Çünkü Ecrî, öze bak! Âşığa vurgundur o.

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                        (fa’lün)

 

25 Ekim 2022, İstanbul