MUHTÂCIZ O’NA (S.A.S.)

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

 

Ey Bedr-i Hudâ, halkın İmâmu’l-Harameyn’i,

Hakk’ın yüce mahbûbu, Rasûlü’s-Sekaleyn’i…

Yer-gök bütün âlem Sana muhtaçtır Efendim!
Sevmek Sen’i âşıklara mîraçtır Efendim!

Sen’den alıyor nûrunu ey Can, nice âlem!
Fersiz yaşayan her kula Sen’sin yine merhem!

Kirlendi bugün, onca çiçeklerdeki özler,
Candan arıyor hep Sen’in ahlâkını gözler!

Gönlümde ümit var, amelim olsa da çarpık,
Kemter olan Ecrî Sana meftun, Sana âşık!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün                           25 Eylül 2022, İstanbul