ÂHİRZAMAN GÜNEŞİ

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

 

Sonsuz hamd ederiz, yüce Mevlâ’ya,

Âlemlere rahmet, geldi Muhammed.

Müjdeler yükselir Arş-ı âlâya:

Âlemlere rahmet, geldi Muhammed!

 

Mevsimler, hasretle yolunu bekler,

Asırlar, muhabbet dalını bekler,

Kâinat, göklerin gülünü bekler;

Âlemlere rahmet, geldi Muhammed!

 

Kerem kapısını açtı, gönderdi,

Mevlâ’mız nûrunu, saçtı gönderdi,

Bizlere müjdeci, seçti gönderdi;

Âlemlere rahmet, geldi Muhammed!

 

Yükselince âhirzaman güneşi,

Hicâbından söndü, küfrün ateşi,

Mü’minlerin merhametli kardeşi;

Âlemlere rahmet, geldi Muhammed!