ÂRAFTA/BİR GÖLGENİN AVAZI

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

 

Bir meçhul yolcusuyum, zamanın ayasında,

Gemilerim mumdandır, ateşin deryâsında.

 

İntizar durağında, yol keserken ifritler,

İstikbal kundağında, recmedildi ümitler.

 

Gökyüzü kaldırmadı, buluttan nikābını,

Kaç gecedir beklerim, nâzenin mehtabını.

 

Sular maviye hasret, ufuk soluk benizli,

Siyah siyaha gebe, nurda karanlık gizli.

 

Kirpiğimde büyüyen, yağmur damlacıkları,

Temizler mi, gönlümü kaplayan balçıkları?

 

Asr vakti gün tutuldu, buhran yuttu yarını,

Kasvet ezdi sîneyi, sönmedi can yangını.

 

Hayaller heybesinin, söküldü nakışları,

Nâr içindeki rûhun, bitmez çırpınışları.

 

Kan dökülür yürekten, nedâmet sarnıcına,

Ahzan yüktür şafağın sürgün kırlangıcına.

 

Kelimeler düğümlü, sükût orucundayım,

Istırap kalesinin, en yüksek burcundayım.

 

Solgun yanaklarımda, Mart’ın hırçın ayazı,

Vadilere yayılır, gölgemin son avazı.

 

Bir ışık, tek bir muştu beklerim kuytularda,

Sonsuzluğun ezgisi, yiter uğultularda.

 

Mahkûmuyum yosunlu karanlık kuyuların,

Mahrumuyum güz renkli, gül kokan kıyıların.

 

Bulamadım yönümü, yıllardır âraftayım,

Ezelî düşmanımla hâlâ aynı saftayım!

 

16 Haziran 2022 Perşembe