GİRME DÜŞLERİME!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Aşksız bakan gözlerinle,

Sakın girme düşlerime!

Yalan dolan sözlerinle,

Sakın girme düşlerime!

 

Aşkı oyuncak eyledin,

Sevdayı oyun belledin,

Sürekli beni eğledin;

Sakın girme düşlerime!

 

Rûhum daldı bir deryâya,

Acım yerleşti rüyaya

Sükûtî döndü paryaya;

Sakın girme düşlerime!