HÂFIZ-I KUR’ÂN

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Leyle-i Kadir’de inen kelâmı,

Hıfzedip okuyan kul mesrûr olur.

Müjde ile «O gün» kutlu selâmı,

Alıp başa koyan kul mesrûr olur.

 

Maddî ve mânevî kirden arınıp,

İhlâs libâsına aşkla sarınıp,

«Eûzü besmele» ile korunup;

Kalbine dokuyan kul mesrûr olur.

Her bir âyet ile gözü nurlanan,

Tefekkür ettikçe özü nurlanan,

Duâ duâ dilde sözü nurlanan;

Minberde şakıyan kul mesrûr olur.

 

Kur’ân’ı kalbinde taşırsa hâfız,

Âyetler hâfıza olur muhafız,

Biliriz her biri nur taçlı yıldız;

Âmil olup kayan kul mesrûr olur.

 

Hâfız-ı Kur’ân ki, sabırlı iştir,

Ya hâfız ol, ya bir hâfız yetiştir,

Hayra vesileysen o hayra eştir;

Bu yola baş koyan kul mesrûr olur.