GENÇLİK ve İSTİKBAL

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Der ki mâzî; sendedir artık sıra,

Bekler istikbâl elinden bir çıra,

Hıçkırırken gonca, bülbül haykıra,

Yılma kıştan; yaz senin, harman senin!..

 

Sarsa kör dünyâyı her yandan çile,

Ey küheylân, Arş’a şahlan aşk ile,

Söyle gelsin yazdığın târih dile,

Hep muzaffer yol alan kervan senin!..

 

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün