SUAL

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Kadîm yatağında akan bir nehir,

Gülmeyi unutsa coşup çağlar mı?

Rûhu, günahlardan kirlenen şehir,

Karanlıkta hıçkırarak ağlar mı?

 

Kimleri payidar kıldı ki zulüm?

Hiç değişmeyen bir hakikat ölüm,

Benlik, yüreklere atılan düğüm,

Aşılmayan gurur mu, sarp dağlar mı?

 

Dalgalar yol açar, deryâ içinde,

Hayat bir med-cezir hülya içinde,

Rüyalar görülür rüya içinde;

Uyuyanlar, ölüler mi sağlar mı?

 

Kartallar, boşlukta sükûta yârken,

O hür kanatlara ufuklar darken,

Sınırsız masmavi gökyüzü varken;

Yuvasında ölmeyi hiç yeğler mi?

 

Çilenin cemresi, buruk vedâlar,

Hicran yalazında yaslı ferdâlar,

Kanatırken hâtıralar, sevdâlar;

Gönül yaraları kabuk bağlar mı?

 

10 Mart 2022