SEN’SİN YÂ RABBÎ!..

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Sayısız hamd olsun Allâh’ım Sana!
Sen’sin âlemleri yoktan vâr eden…
«Halîfem olacak!» deyip cihana,
Bizi yaratmayı ihtiyâr eden…

«Evvel-âhir Ben’i bilin!» diyerek,
«Bu dünyaya vâris olun!» diyerek,
«Doğrulup da bana gelin!» diyerek;
Yüce varlığından haberdâr eden…

Her yerde, adını söyleyip dilde,
Sen’i hatırlatıp, ihlâslı hâlde,
İhsan kıvâmını görünce kulda;
Meleklere karşı iftihâr eden…

Varlığın âşikâr, değil bilmece,
Okunur âlemde, hep hece hece,
Kimine, gündüzler olurken gece;
Kimine geceyi pür-nehâr eden…

Âlemde ne varsa, emrine verip,
Sayısız nimeti, önüne serip,
Kuluna cennette Cemâl gösterip;
Orada ebedî bahtiyâr eden…

Kul Hakkı, gaflete düşerse gâhi,
Bırakma nefsine bir lâhza dahî,
Hikmetine sual yoktur ilâhî;
Sen’sin her hazanı nevbahâr eden…