ECELİ KORKUNÇ OLSUN!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Zulme rızâ göstermek, zulüm değil mi sence?
Gözünü aç iyi bak, ne oldu bunca gence?
Yine bir soykırım var, yok edilir soydaşın,
Kâşgar’da, Urumçi’de; akıl almaz işkence.

Ana, atadan ayrı; ağlaşır oğul, uşak,
Sarı çiyan kampında, perişandır kaç kuşak.
Nâmus pâyimâl olmuş, dokunmaz mı kanına?
Uygurlar mahvolurken, söyle neyi konuşak?

Türk-İslâm âleminden, neden güçlü ses çıkmaz?
Neden bir Kürşat gelip, Çin setlerini yıkmaz?
Taş mı kesilmiş rûhun, bu nasıl duyarsızlık?
Yüreğin buz bağlamış, damla gözyaşın akmaz.

«Müslümanım!» diyorsan, zaten etmelisin âr,
Bilmez misin bugünün, bir de yarınları var.
Rabbim imhâl eder de, vallâhi ihmal etmez!
Billâh yüce Yaradan, mutlaka hesap sorar.

Âhiri berbat olsun, düşmandan dost seçenin!
Kan gölünde boğulsun, mâsum kanı içenin!
Niyazkâr niyaz eyler beş vakit Mevlâ’sına;
Eceli korkunç olsun, Türk’e kefen biçenin!

31 Ocak 2021