UNUTMA SAKIN!..

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

Dünya gurbetinden asıl vatana,
Döneceksin; bunu unutma sakın!..
Emânet verilen cânı Cânân’a,
Sunacaksın; bunu unutma sakın!..

İster isyan eyle, istersen kahret
Dünyanın sonunda muhakkak ahret,
Kurtaramaz seni, şan ile şöhret;
Söneceksin; bunu unutma sakın!..

Şu fânî âleme konan göçmekte,
Zaman daralıyor, fırsat geçmekte,
Can kuşu Mîzân’a doğru uçmakta;
Konacaksın; bunu unutma sakın!..

Geçerken uğramış gelmişsin sanki,
Yol üstünde biraz kalmışsın sanki,
Bir anlık misafir olmuşsun sanki;
Sanacaksın; bunu unutma sakın!..

Aldanma dünyanın saltanatına,
Ne katına güven ne de yatına,
Ayağı dört insan ağaç atına;
Bineceksin; bunu unutma sakın!..

Azrâil kasteder bir gün canına,
Akgül’üm yaptığın kalmaz yanına,
Boşa geçen güne değil ânına;
Yanacaksın; bunu unutma sakın!..