ULU CAMİ KASÎDESİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Bursa’nın göz bebeği, vakarsın Ulu Cami!..
Mü’minlerin gönlüne akarsın Ulu Cami!..

Gönül gözüyle bakan, hayır çıkarır şerden,
Basîret nazarıyla bakarsın Ulu Cami!..

Affın habercisidir nedâmet gözyaşları,
Kalp göğünde şimşekler çakarsın Ulu Cami!..

Kör karanlığa inat, nur iner gül yüzüne,
Hilâle ne yıldızlar takarsın Ulu Cami!..

Göz çanağı sel olur, şebnemler düştüğünde,
Gönlümü hasretinle, yakarsın Ulu Cami!..

Somuncu Babaların, minberinde izi var,
Muhabbetin demisin, efkârsın Ulu Cami!..

Hakk’ı göremeyenler, at gözlüğüyle bakar,
Söz tesir etmeyince bıkarsın Ulu Cami!..

Canlar kıyâma durur, seher vakitlerinde,
Kirlenen rûhumuzu, yıkarsın Ulu Cami!..

Söz hükmünü yitirir, sükût dile gelince,
Aydınlık sabahlara çıkarsın Ulu Cami!..

Vuslatın düğün bayram, hasretin dağ misâli,
Uzağına düşeni sıkarsın Ulu Cami!..

Sabrın yokuşlarından Mevlâ’m çıkarır düze,
Yolsuzları yoluna sokarsın Ulu Cami!..

İlâhî sevdaları beslersin muhabbetle,
Gül bahçesi misâli, kokarsın Ulu Cami!..

O çifte minarenle elif misâli durur,
Sadece Allâh’a diz çökersin Ulu Cami!..

Alınlar secdedeyken, taş bile gelir dile,
Bulut misâli yaşlar dökersin Ulu Cami!..

Allâh’ı zikretmekle kalp gülistana döner,
Düğüm olmuş dertleri sökersin Ulu Cami!..

Ulûhiyet yalnızca Yaradan’ın sıfatı,
Boynunu Hakk’a karşı bükersin Ulu Cami!..