NERDE?

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

Sorarım nesle; hayâ duygusu, ahlâk nerde?
Kuruyan yollara rağmen akan ırmak nerde?

Edebin bahçesi solmuş, bugün otlar türüyor,
Şimdi nâdîde çiçek, dipdiri toprak nerde?

Kimse görmez diye tenhâda günah işlersin,
Bir vakit dur ve düşün! Kādir-i Mutlak nerde?

Nefs ve şeytan bize düşman aman Ecrî uyuma!
Durmadan saldırıyor, sendeki mızrak nerde?

Hep günah üzre kazandın kötü ahbaplarla,
Sana mahşer günü yoldaş olan ortak nerde?

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)