HÂFIZ OĞLUM!..

Ruveyda ŞEN

 

-Hâfızlık nasîbine nâil olan oğlum Ahmet Hamza ŞEN’in
şahsında, bütün hâfız evlâtlarımıza-

Nice emekler verdin, nasip oldu sonunda,
Erdin bu mûcizeye, sabırla hâfız oğlum!..
Kur’ân oldu âdeta etin de hem kanın da,
Hâfızlığa eriştin ecirle hâfız oğlum!..

Akranların oyunda, top peşinde koşarken,
Hep rahlenin başına koştun ve oturdun sen,
Fedâkârlık gösterdin, mâşâallah erkenden;
Geldi Hakk’ın yardımı bu sırla hâfız oğlum!..

Kolay mı böyle gayret, hem de senin yaşında?!.
Kaç kez uyuyakaldın Kur’ân’ının başında,
Kur’ân bereket olsun, işinde hem aşında;
Ömrünce o günleri hatırla hâfız oğlum!..

Hâfız olmak ne şeref, şifâ ve rahmet yolu!
Bu ipi göğüslemek elbette zahmet dolu!..
Sebat gösterip oldun, Rabbimin hâfız kulu;
Bu nimete hamdeyle, şükürle hâfız oğlum!..

Korona tatil etti, sen yine hep ders verdin,
«Kalmayım derste» diye, heyecandan titrerdin,
Çok düştün kalktın ammâ dâim sabır gösterdin;
İki cihanda böyle ilerle hâfız oğlum!..

Uzun, zorlu bir yoldu, bazen zihnin tıkandı,
Sen zorlandıkça bizim ümidimiz tükendi,
Lâkin lütuf yetişti, bir nurlu el dokundu;
Eriştik bu günlere huzurla hâfız oğlum!..

Altı aylık doğmuştun; «Yaşar mı ki?» dediler,
«Zekâsı gelişir mi, aşar mı ki?» dediler,
Hak Teâlâ; «Ol!» dedi, nasip oldu bu hüner;
Bu zor geçitten çıktın zaferle hâfız oğlum!..

Her sabah duâdadır deden ve babaannen,
Nazar oldu mu okur, deden ve anneannen,
Senle hâfız olacak idi nerdeyse annen;
Nice güne başladık seherle, hâfız oğlum!..

Kur’ân ve melâike, yoldaşlık etsin sana!
Bu şerefli nasibi, ulaştır evlâdına!
«Âmîn!» deyiver yavrum, annenin duâsına;
Tebrik etmek istedim şiirle hâfız oğlum!..

Hâfız oldun ne mutlu! Şimdi koruma vakti,
Âyet âyet çizilen yolda yürüme vakti,
Canlı bir Kur’ân olup, onda erime vakti;
Son nefesi hıfzınla mühürle hâfız oğlum!..

-Sevgilerimle annen-

25 Ağustos 2020