ALIKOYANLAR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Zâlimlerdir, diye bildirdi Kur’ân,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.
İslâm’da eğrilik arayıp duran;

Hakka, hakikate nefret duyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Kimisi kâfirdir kimisi müşrik,
Kimi sömürgeci sinsi müsteşrik,
Seküler münafık cümlesi pislik;

Daima etrafa yalan yayanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Bu nasıl mü’minlik ey ehl-i kitap,
Etti düştüğünüz hasetten girdap,
Mü’minlere düşman, gayrine ahbap;

Çoğu yahudiler, hıristiyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

İndirilen vahye, bize ve size,
O aynı ilâhâ, tek Rabbimiz’e,
İnandık; nedendir kininiz bize?

Kitâba aykırı din yaşayanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Bildiğiniz hâlde ilk günden beri,
Yerer durursunuz hak Peygamberi,
İçiniz kaldırmaz misk ü anberi;

Ondandır iftira ve hezeyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Var mı tek müslüman; edip de bühtan,
Zebûr’u Tevrât’ı İncil’i yırtan,
Musa’ya, İsa’ya iftira atan;

Sizden değil midir bütün ziyanlar?
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

İşgalle yurtları yıkanlar kimdir?
Saldıran, öldüren, yakanlar kimdir?
Entrikayla üste çıkanlar kimdir?

Pişkin teröristler, cana kıyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Hevâsının kulu, nefsin esiri,
Gürûhun, İslâm’ı sevmez hiç biri,
Vermektedir, diye ahret haberi;

Âsîler, mücrimler nefse uyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Akıllar olunca şeytana tâbî,
Gözleri kör etmiş İslâmofobi,
İblisle birlikte kurmuşlar lobi;

Âhiret yurdunu yalan sayanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Görüp de uykuda ham hayal, rüya,
Allâh’ın mülkünde olup eşkıyâ,
Hâkimlik taslarlar kendince güya;

Ateşe sabırlı baylar, bayanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.

Dalâleti koyu, sapkınlık derin,
Lâneti onlara; göklerin, yerin,
Kat kat azaplısı onlar mahşerin;

Onlarla beraber yılan, çıyanlar,
Allâh’ın yolundan alıkoyanlar.