SEVGİ BAĞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

«Dünya hâli böyle» deyip,
Düşme derin tuzaklara!
Gökte kayan yıldız gibi,
Gitme sakın uzaklara!

Bu mülk bize bâkî değil,
Aklı «kıt»a etme meyil!
İnsan gibi sevmeyi bil!
Sevgi sığmaz kucaklara!

Gam yükünü çeken ağlar,
Dostu dosta sevgi bağlar,
Doğru olmak güven sağlar;
Sır verilmez ahmaklara!

Dayan gönlüm zora dayan,
Aşk ehli ol, aşka boyan,
«Kork, Allah’tan korkmayandan.»
Ne söylenir alçaklara!

Nice kervan yola düştü,
Kim kazandı, kim bölüştü,
Belki de bu son gülüştü;
Ne can düştü topraklara!

İçin için ağladıkça,
Kalbi gamla dağladıkça,
Aşka ümit bağladıkça;
Nazar eyle şafaklara!

Vatan varsa biz de varız,
Baba-oğul, ana ve kız,
Biz doğuştan sevdalıyız;
Ay yıldızlı bayraklara!

Deme sakın: «Ben bilirim!»
Rabbimdedir sonsuz ilim,
«Allah Bâkî, Allah Kerîm.»
Yazılmalı sancaklara!

Hakikati görse gözler,
Hak aşkıyla yansa özler,
Hak’tan gelen bütün sözler;
Küpe olsun kulaklara!