SEYRÎ BİR DE FUZÛLÎ VAR

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Yanılıp aynaya sorma,
Senden daha güzeli var!
Hafsalanı boşa yorma,
İşin ebed, ezeli var!

Kibir altın olsa takma!
Bilinmedik arka akma!
Aya, güne aynı bakma!
Zamanın da özeli var.

Libâsı düzeltir ütü,
Kişiyi emdiği sütü.
İnsanların tümü kötü,
Olmaz elbet fâzılı var.

Emr-i hak olunca vâkî,
Dünyada can kalmaz bâkî.
Şu gerçeği unutma ki,
Her ağacın gazeli var.

Mahşer benzemez cihana,
Gizlenen çıkar meydana.
Her nefs tâbî imtihana,
Sözlü hem de yazılı var.

Nûr’u yazana ver meyil!
Secde et Allâh’a, eğil!
Fâik, Nâbî yalnız değil!
Seyrî bir de Fuzûlî var!..

10 Nisan 2020, Elâzığ