İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Tutuşup sönüyor her gün bir ocak,
İnsanlar, bir türlü aymıyor kardeş!
Kıyâmet koparır yuvada talâk,
Ayakta öldürür, baymıyor kardeş!

İstanbul ahdine bağlandı hayat,
Şuursuz arsıza sunuldu fırsat,
Mağdurlar hüzünle etse de feryat;
Sağırdır, kulaklar duymuyor kardeş!

Zor sevmez, kolaya alışmış nesil,
Cehli gidermiyor verilen tahsil,
Dağılan yuvalar artıyor her yıl;
Eşler kör inattan caymıyor kardeş!

Hânede, sokakta her yerde şiddet,
Erkekte, kadında anlamsız hiddet,
Sevgiyi, saygıyı unutmuş millet;
Edep ve erkâna uymuyor kardeş!

Beyinler hükmetmez, baş oldu kadem,
Sokağa döküldü evdeki mahrem,
Sıcacık yuvalar, yaşıyor deprem;
Evlerde hiç huzur koymuyor kardeş!

Ne muammâ bir kelime şu tâciz,
Müfterî, mâsumu bırakır âciz,
Garipler hayatta yanıyor sessiz;
Küstahlar tuzağa doymuyor kardeş!

Fertler ekonomik bağımsız, özgür,
Nefisler doyumsuz, bilmiyor şükür,
Ahreti yıkmakta görmez de mahzur;
Dünyada keyfine kıymıyor kardeş!

Varoğlu, batıdan gelen bu kanun,
Ülkeme kurulmuş sinsi bir oyun,
Şerefli kocaya eğdirir boyun;
Erkeği adamdan saymıyor kardeş.
14 Mayıs 2020, Vezirköprü