O DEDİYSE HAKTIR ELBET!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Mîrac Kandili Münasebetiyle-

Pusulam Rasûl-i Zîşan,
O’dur Arş’a istikāmet…
Bize her güzellik O’ndan,
O Gül’ün izinde cennet…

Arınıp da şüphelerden,
O’na teslim ol, yakînen,
Parolam Ebûbekir’den:
«O dediyse doğru elbet!..»

Ne dediyse vahy-i Hak’tır…
İyilik duyan kulaktır,*
Yüce Rab için ulaktır;
O’dur en emin risâlet…

Her alanda örneğiyle,
Bize zırh, o nurlu hâle,
Kadınıyla erkeğiyle,
Bize O’ndadır saâdet…

Beşeriyyet Arş’a muhtac,
Kılalım, namazda mîrac,
Başımızda her hadis tac,
Kılavuz, Nebiyy-i Rahmet!..

• “(Yine o münafıklardan:) «O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır.» diyerek Peygamber’i incitenler de vardır. De ki:
«O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü O Allâh’a inanır, mü’minlere güvenir ve O, sizden îmân edenler için de bir rahmettir…»” (et-Tevbe, 61)

vezni: mütefâilün / feûlün

2015-2020