KAYBOLANLAR!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Aldanma, ufukta yiten yollara!
Kumdan deryâlar, kaç kervanı yutar.
Güvenme, yarına koşan yıllara!
Bir an, kaç asırlık zamanı yutar.

Bazen yağmur yağar, toprak yeşermez,
Gönlün gördüğünü gözlerin görmez,
Hakk’ın fermânına akıl sır ermez;
Tek damla, koskoca ummânı yutar.

Kurtulmak zor mudur hırs kemendinden?
Koşma artık, hayallerin ardından,
Sürgün etme sabrı, gönül yurdundan;
Devleşen dertlerin, dermanı yutar.

Gök yırtılır, yer yarılır tûfanda,
Can alınır, can verilir meydanda,
Pişmanlıklar düğümlenir hüsranda;
Bir tek kusur, nice destanı yutar.

Kimine ömürlük taç, taht verilir,
Kiminin önüne yokluk serilir,
Şükrün gülü, ötelerde derilir;
Bir isyan, onlarca ihsânı yutar.

Karanlığa tutunanlar körleşir,
Zihinlerde yoz fikirler gürleşir,
Hakikati görmeleri zorlaşır;
Cehâlet, ilmi ve irfânı yutar.

Ali, her an gölgelerden uzak dur,
Kuşatsın gönlünü, âlemdeki nur,
Şüpheler artarsa dayanamaz sur;
Zerre şirk, dağ gibi îmânı yutar.

15 Ocak 2020