ÖMER HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -31- EVLÂDIR!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Nîkest be-nâm-ı nîk meşhûr şoden,
‘Ârest zi-cevr-i çarh rencûr şoden,
Mahmûr be-bûy-i âb-ı engûr şoden;
Bih z’an ki be-zühd-i hîş mahmûr şoden.

Hoştur iyi bir nâm ile meşhûr olmak,
Gamsız yaşayıp cihanda mesrûr olmak,
Zâhid olup etrâfa çalım satmaktan;
Evlâdır içip bâdeyi mahmûr olmak.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 530)