HİÇ DEĞİŞMEMİŞ

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Kaç oldu dürzünün yediği nane…

O dün de öyleydi, bugün de öyle!
Bulunmaz ar, nâmus, ahlâk, an‘ane,
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Nerede ne buldu ise aşırdı,
Ayağıyla ensesini kaşırdı,
Arada firesiz çok lâf taşırdı;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Zora düştü, zorbasını yitirdi,
Su başında kırbasını yitirdi,
Baş sallarken torbasını yitirdi;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Tuz kokuttu birisinin adına,
Buz kokuttu irisinin adına,
Kaval dinler sürüsünün adına;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Çok tutundu ipsizlerin ipinden,
Maymunlara model verdi tipinden,
Pekmez koysa sirke sızar küpünden;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

İhlâl etti sınırları zorladı,
Hakir gördü vatandaşı horladı,
«Ben çağdaşım» dedi Arş’a hırladı;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Merhametsiz, bilmez idi yazığı,
Yola çıksa yalınız yer azığı,
Kime «dost» dediyse attı kazığı;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!

Seçimlerde seçe seçe serinler,
Kanat takar uça uça serinler,
Beleş bulur içe içe serinler;
O dün de öyleydi, bugün de öyle!