GÜZ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

 

Dinginleşiyorsun… Otuzun son demi artık.
Her hâtıra, bir başkasının özlemi artık.

Rûhun eriyor bir ateşin cenderesinde,
Yanmak dediğin, gözlerinin şebnemi artık.

Sen böyle değildin, bu yüzün böyle değildi,
Her halkası, şen günlerinin mâtemi artık.

Gittikçe belirsiz geliyor çizgisi ufkun,
En son seferinden dönüyor son gemi artık.

Günler geçer, aylar geçer art arda Edîbî,
Ölmek dediler; sizde ölüm böyle mi artık?!.

19 Ekim 2019, Ankara-Bolu yolunda

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün