BU ÇINAR SOLMAZ!

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Dün, dedem şanlı mühür vurdu, huzur doldu cihan,
Anla! Şaşmazdı adâletteki hassas mîzan.

Ceddim Osmanlı yıkılmaz diri İslâm kalesi,
Bir tohumken yetişip oldu çınar merhalesi.

Göğe dal dal uzanan yerdeki devlet bu çınar,
Hep adâlet dağıtır dalları, rahmet bu çınar.

Şimdi çıkmış da zehir ruhlu lisanlar satılır,
O büyük devlete hâince çamurlar atılır.

Laf müzevvirleri kalkıp yalan üstünde yalan,
İftirâlar ile balçık atıyor her yandan.

Güçlü destan yazan ecdâdımı heyhât o güruh,
Ne de «fos» gösteriyor sahnede olsun koca «yuh!»

Târihin sahnesi Ecrî, nice destanla dolu…
Ordumun geçtiği her belde gülistanla dolu…

Bu cihan devletinin şânı silinmez aslā!
Çünkü her gāyesi, İslâm’ı yüceltmek illâ!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)