KUR’ÂN MEVSİMİ…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Allâh’ım bu nasıl bir kelâm böyle,
Nasıl bir kısmettir Kur’ân mevsimi?
Bizleri emrine âmâde eyle,
Ne kutlu hizmettir Kur’ân mevsimi…

Nice hâfızların güzel sesinde,
Âlimlerin sarığında, fesinde,
Her harfi bir inci mesâbesinde;
Her âyet hikmettir Kur’ân mevsimi…

Ne güzel bir çağrı, ne güzel hitap,
Seni bulamayan olacak harap!
Rabbimiz’in gönderdiği son kitap;
Âleme rahmettir Kur’ân mevsimi…

Seni ezber edip, seni yazana,
Girebilsek ikliminde hizana,
Beşikten mezara, sonra mîzâna;
Ne büyük devlettir Kur’ân mevsimi…

Onu hep koruyor, onun sahibi,
Onu bize mîras etti Habîbi,
Ekmek gibi, hava gibi, su gibi;
Canlara nimettir Kur’ân mevsimi…

Gezeriz tarihin her zamanında,
Hak’la konuşmanın imkânı onda,
Bazen omuz omza harp meydanında;
Bazen bir uzlettir Kur’ân mevsimi…

Celil, Hak buyruğu sığmaz sözlere,
Sonsuza dek nûru yeter gözlere,
İki dünya enis olur bizlere;
Dört mevsim cennettir Kur’ân mevsimi…