HÜDÂYÎ VAKFI…

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Hüdâyî yolunun, rahmet ocağı,
Velîye nisbettir Hüdâyî Vakfı…
Dergâh gönüllerin şefkat kucağı,
Rahmânî kısmettir Hüdâyî Vakfı…

Ehl-i fazîletin, birkaç cömerdi,
Ümmetin derdini, edindi derdi,
Vakfın ihyâsına kararı verdi;
Mânevî himmettir Hüdâyî Vakfı…

Gönül Kâbe’sini eyleyerek hac,
Aça gıdâ verdi, hastaya ilâc,
Lokmaya, hırkaya kavuştu muhtâc;
Ensâra hicrettir Hüdâyî Vakfı…

Merhamet olunca en büyük şiar,
Dula hâmî oldu, kimsesize yâr,
Mazluma tesellî, mâteme civar;
Düşküne izzettir Hüdâyî Vakfı…

Mü’min gönüllerin sevaba hırsı,
Asya’da kalpleri diriltti, kursu,
Afrika’da sundu, susuzlara su;
Canlara minnettir Hüdâyî Vakfı…

Hakk’ın kitabını edip başa taç,
Tâlime, tedrîse verildi revaç,
En güzel cevabı buldu ihtiyaç;
Kur’ân’a hizmettir Hüdâyî Vakfı…

Talebeye yurttur, çocuğa yuva,
Yaşlıya barınak, dertliye devâ,
Kalplere sızamaz, gösteriş, iğvâ;
İhlâslı niyettir Hüdâyî Vakfı…

Uzak diyarlara ulaştı kervan,
Yüklenip götürdü ilim ve irfan,
Mahruma adandı bayramla kurban;
Kardeşi zimmettir Hüdâyî Vakfı…

Duâya icâbet eyleyip Rezzâk,
Ehlinin eliyle gönderir erzak,
Yoksulu yüzünden tanırlar el-hak;
Korunan iffettir Hüdâyî Vakfı…

Rabbimiz; lutfeyle artsın hizmeti,
İnsanı ihyâya, sürsün himmeti,
Cihâna yayılsın İslâm nimeti;
İnsana kıymettir Hüdâyî Vakfı…