HİCRÂN ATEŞİ

M. Es‘ad Erbilî Hazretleri

بن أل چكدم صفاى خاطر و آرام جانمدن
صفا آتش ، جفا آتش ، فرار آتش ، قرار آتش
Ben el çektim safâ-yı hâtır u ârâm-ı cânımdan,
Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karâr âteş!

“Gönlümü tesellî edecek ve beni safâlandıracak olan her fânî şeyden vazgeçtim. Zira, bana
Sen’siz, safâ da ateştir, cefâ da ateştir. Firar ve karar da beni hicrân ateşiyle yakmaktadır.”