BAYRAK SÖNMEZ!

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

Vatan, ezan, bayrak ve mukaddesat için canını veren aziz şehidlere…

Gökte bayrak vatanî aşk veriyor sînemize,
Dalgalandıkça her an can katacak hânemize.
Ay ve yıldız iki kardeş göğe hâkim olacak,
Güçlü millet yeni destan yazacak karnemize.

Şanlı bayrak süzülürken bu ezanlar dinmez!
Bizde îmân eri oldukça bu bayrak inmez!
Ey vatan miğferi evlât! Şerefindir bayrak,
Al ve ak rengi güneşler gibi aslā sönmez.

Dedemin verdiği cân ümmete ikrâm oldu,
O bedel uğruna vuslatları bayram oldu.
Anla Ecrî şühedâ gayreti yıldızlarda,
Beldeler işte o gayret ile İslâm oldu.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

20 Mart 2019, Denizli