BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ -rahmetullâhi aleyh- HAZRETLERİ

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

 

Bistam Bistam olalı, görmedi böyle eri,
Allah dostu denince, başkadır onun yeri.
Yaratmış Cenâb-ı Hak, doğuştan istîdatlı,1
El verdi Câfer Sâdık -rahmetullâhi aleyh-, cilâladı cevheri.
Zühd ve takvâ yolunu, her dem gaye eyledi,2
İbâdet ve tâatle, nefsini bileyledi,
Dicle Nehri birleşti, ona yol olmak için,
İstikamet ehliydi; «Ben buna kanmam!» dedi.3

Bir şüpheli lokmayı ağza alsa annesi,
Îkaz eder karnında, çıkarana dek sesi,4
Sultânü’l-Ârifîn’di, helâl sütle yoğrulmuş,
Tâzîm ve muhabbetin müşahhas nümûnesi.5
Allah âdın tekrârı, son nefeste dilinde,6
Mübârek Şâban on beş, zikir huzur hâlinde,
İrtihâl etti «Dâr»a, bir Berat kandilinde…

Mübârek rûh-i şerifleri için bir Fâtiha üç İhlâs…
Rabbim âlî şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin…

________________________________________________________________
1 Osman Nûri TOPBAŞ, Altın Silsile, s. 215.
2 a.g.e., s. 221, 222, 223, 224.
3 a.g.e., s. 229.
4 a.g.e., s. 215.
5 a.g.e., s. 230.
6 a.g.e., s. 234.