KURTULUR!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Millet birlik olmadan, güçlü devlet kurulmaz,
Kalpleri birleştiren tevhidlerle kurulur.
Koskoca bir memleket, tek kişiyle kurtulmaz,
Gönüllerde yeşeren ümidlerle kurtulur!

Zaferin ve nusretin hepsi Allah katından,
Başka velî, vekil yok gayri; Hakk’ın zâtından,
Yardımıyla kalkarız, her zorluğun altından;
Hak’tan gelen ilâhî te’yidlerle kurtulur!

«Allah için» diyerek çıkılmışsa bir yola,
Mert olana yakışan, sözüne sâdık kala,
Zafer nasip olunca sapmadan sağa sola;
Sadâkatle tutulan ahidlerle kurtulur!

Cihadla fethedildi bu vatanın bütünü,
Îmanla oldu ecdat, insanların üstünü,
Camilerle bezedi, vurdu yurda mührünü;
Gazâ rûhu mektebi, mescidlerle kurtulur!

Cânı fedâ edenin kurtuluşta büyük pay,
Dökülen kanlarında bayraklaşır yıldız, ay,
Allâh’a can satarak, olan cennete aday;
Sâdık îman şahidi şehidlerle kurtulur!

Beklemeden asla bir mevki, makam, şöhret, şan,
Mevzu vatan olunca, kelle koltukta koşan,
«Allah! Allah!» diyerek ölümüne savaşan;
Hak yoluna baş koyan, yiğidlerle kurtulur!

Düşmanlar, sürü sürü karşısına yığılsa,
Bombalarla tabyalar ve siperler dağılsa,
Bataryalar vurulsa, topun vinci kırılsa;
İmkânsızı sırtlayan Seyyidlerle kurtulur!

Edebâlî himmettir Osman Gazi yanında,
Akşemseddin yücelik Fatihlerin şânında,
Rabbânî nefesleri tüter halkın canında;
Îman, ihlâs rehberi mürşidlerle kurtulur!

Hiçbir şeyim olmasın, tek kurtulsun vatanım!
Nâmusumuz korunsun ve susmasın ezanım!
Mühim olan dînimdir; sonra gelir mal, canım!
Diyen halkın verdiği, nakidlerle kurtulur!

Düşmanı alt etmeye hazırlık yapılmalı,
Vasıta ve âletler harbi kolay kılmalı,
Îcatlarla, fenlerle rakipler yıkılmalı;
Yeni sırlar keşfeden, mûcidlerle kurtulur!

Kazanılan zaferde, milyonları hakkı var,
Haksızlıktır; «Ben» demek, edip hepsini inkâr,
Nice adsız nefere, olmak şarttır vefâkâr;
Şükran duyup uyulan akidlerle kurtulur!

Zâhiri kurtarmaya denmez asla kurtuluş,
Kurtuluş, vatanda mânâmızla var oluş,
Aksi aldatma olur, düşman işi bir buluş;
Mânâyı tahkim eden te’kidlerle kurtulur!