ÇARESİZSİNİZ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

Gök bayrak, boynu bükük al kanlara boyanmış,
Batur Alp’e bir haber salamadım ne çare…

Coğrafyam cayır cayır ateşlerle kavrulur,
Uygur’umun yanında olamadım ne çare…

Prangalar vurulur ayağıma, elime,
Rûhumdaki isyanı alamadım ne çare…

Nefesim, gül yüzüne gölge gibi düşerken,
Ardınızda dağ gibi kalamadım ne çare…

Sular yokuşa akar, umudum ötelerde,
Gönlümdeki deryâya dalamadım ne çare…

Zindanlardan yükselen feryatlar boşa gitti,
Gözyaşımdan bir damla sulamadım ne çare…

Sağır dünya susarak, gözyaşını kan etti,
Bense ipek mendille silemedim ne çare…

Hayatın hengâmesi kulağımı tıkadı,
Ufuklardan bir ışık bulamadım ne çare…

Seccademe kapanıp iki büklüm ağladım,
Rabbim’e ne diyeyim bilemedim ne çare…