CÂHİL YOBAZ!

Harun ÖĞMÜŞ

 

Câhil yobazın kinden ibâret dîni,
Öfkeyle kızıp bağırmadır âyîni.
Sövmek onun indinde büyük bir hikmet,
Öç almak ise adâletin te’mîni.