ALLÂHU EKBER!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Gönül bahçesinde kibir dikeni,
Zikirle yakılır; «Allâhu ekber!»
Cihan gurbetinde aşk merdiveni,
Gayretle çıkılır; «Allâhu ekber!»

İhtiyar zamanın o çehresinden,
Süzülürken sızı her zerresinden,
Çilehânesinin penceresinden,
Sabırla bakılır; «Allâhu ekber!»

Bitmeyen telâşı koy avucuna,
Arzuları savur dağ yamacına,
Îmânın sancağı yürek burcuna,
İhlâsla çekilir; «Allâhu ekber!»

İnancım gereği hep sınandıkça,
Hicran ateşinde gün gün yandıkça,
Şer bildiğim işler hayra döndükçe,
Dilimden dökülür; «Allâhu ekber!»

Damlalar umuttur yaralı güle,
Deryâlar dökülür sararan çöle,
Kocaman ağaçlar bir rüzgâr ile,
Kökünden sökülür; «Allâhu ekber!»

Kâinâtı sarar hikmet ışığı,
Cefâda gizlidir rahmet sandığı,
Amel heybesinde günah yırtığı,
Tövbeyle dikilir; «Allâhu ekber!»

13 Şubat 2019