ESKİ MAHALLEM

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

 

Mahallemin önünden geçerken gözüm doldu,
Sızlattı ciğerimi, yaktı hâtıralarım…
Gözlerim dalıp gitti, bana bir hâller oldu,
Gözlerimin önünden aktı hâtıralarım…

O eski mahallemin sokaklarına gittim,
İçimden bir şeylerin koptuğunu hissettim,
Sanki bana uzanan bir sıcak eli tuttum;
Evimin köşesinden baktı hâtıralarım…

Evler çocukluğumun, cansız birer şahidi,
Duvarları dururken, onlar orada idi,
O kalmış arada tek, o yalnızlık vâhidi;
Çatısı çökmüş evden çıktı hâtıralarım…

Hâtıra defterinin solmuş yaprağı gibi,
Terk edilip gidilmiş, kuru toprağı gibi,
Her yeri kaplayan o, örümcek ağı gibi;
Beni bu vîrânede sardı hâtıralarım…

Gıcırtılar çıkardı, çıktığım basamaklar,
Odaları dolaşıp, gezerken içim sızlar,
Her yerde yağmalanmış çocukluğumdan izler;
İçimi duvarlara döktü hâtıralarım…

Hâtıralar silinmiş, ıslanmış sokaklarda,
Tütmeyen bacalarda, islenmiş ocaklarda,
İflâs eden zamanda, mahalle bucaklarda;
O taş kaldırımlarda aktı hâtıralarım…

Arslan Ahmet; yüreğim hâtıralara daldı,
Kurşun misâli mâzî, kalbe saplanıp kaldı,
Sokak başında sönük, gölge canımı aldı;
Sızlattı yüreğimi, yaktı hâtıralarım…