Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -28-

Harun ÖĞMÜŞ

EL ve DİL

Dânî zi-çi rûy ôftâdest u çi-râh,
Âzâdi-i serv u sûsen ender-efvâh?
İn dâred dih zeban velâkin hâmûş,
V’an râst dü sed dest velâkin kûtâh!

Yükseltecek el ve dildir âlemde seni,
Medyûn ona serviyle susam ünlerini.
Zîrâ susamın on ağzı var amma susar,
Serviyse uzatmaz yüz elinden birini!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 561)