Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -27-

Harun ÖĞMÜŞ

SARHOŞ ETSEYDİ HER GÜNAH…

Oftâd merâ bâ mey u mestî kârî,
Halkem be-çi mîkuned melâmet bârî?
Ey kâş ki her harâm mestî kerdî,
Tâ men be-cihan nedîdemî huşyârî!

Mâdem ki nasîbimde benim içmek var,
Mestim diye zâhid beni beyhûde kınar.
Kalmazdı bu dünyâda ayık bir insan;
Sarhoş etseydi her günah bâde kadar!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 575)