İŞTE DOST O!..

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Öyle bir dost edin ki sen,
Merhameti engin olsun!..
Olmasa da kimin kimsen,
O hep senin kimin olsun!..

Ölümsüz hayatla diri,
Asla muhtaç olmaz biri,
Âcizlikten mutlak berî;
Kavî olsun, metîn olsun!..

Yanılmasın, unutmasın,
Uyku ve gaflet tutmasın,
Ümidini kurutmasın;
Sığınınca emîn olsun!..

Yazabilsin kaderini,
Ecel vaktini, yerini,
Gidersin her kederini;
Istırabın teskin olsun!..

Hayatında rızık versin,
Öldüğünde azık versin,
İncitmesin, nâzik versin;
İhtiyacın temin olsun!..

Mülkü olsun yerler, gökler,
İnsanlar, cinler, melekler…
Hepsi istese istekler;
Verebilen zengin olsun!..

Seninle olsun her yerde,
Şifâ versin, düşsen derde,
Gece, gündüz ve seherde;
Şahdamardan yakın olsun!..

İhsan etsin, isteyince,
Yetişsin; «İmdat!» deyince,
O’nu vekil eyleyince;
Îtimâdın derin olsun!..

Sığınınca versin eman,
Yönelince versin îman,
İmkânsıza kılsın imkân;
Müheymin ve Mü’min olsun!..

İsmini çok andığında,
Gönlün zikre kandığında,
Aşkla, şevkle yandığında;
Kalbin, rûhun tatmin olsun!..

Dost’un vermedikçe karar,
Gelemesin hiçbir zarar,
Kalırsan çaresiz, muztar;
Her işinde muîn olsun!..

Rahmetiyle seni sarsın!
Zulmetten nûra çıkarsın!
Sonsuz azaptan kurtarsın!
İşte Dost O, yemin olsun!..