Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -26-

Harun ÖĞMÜŞ

BUGÜN OL!

Tû âmedeî be-pâdşâhî kerden!
Bâ hîşten ây z’in tebâhî kerden!
Çîzî nebudî dey û nebâşî ferdâ;
Peydâs ki imrûz çi hâhî kerden!

Sen âleme şâh olmak için geldin, şâh!
Varlık hedefinden saparak olma tebâh!
Gönlündeki her neyse bugün ol, zîrâ;
Dün bir hiç idin, hiç olacaksın yarın âh!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 515)