HER GECE

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Gönlüm; kuşa döndü, sînemde durmaz,
Kırar kafesini gezer her gece.
Yarası derindir, fakat aldırmaz,
Sevda âleminde tozar her gece.

Mâverâya yelken açan bir gemi,
Yüklenir tonlarca derdi, elemi,
Menzile varmadan bitmez özlemi;
Umut denizinde yüzer her gece.

Muhabbet uğrunda çeker zahmeti,
Her gece yeniden başlar hicreti,
Kerem’de bulunmaz onun gayreti;
Vuslatın resmini çizer her gece.

Dağları parçalar bir damla hüznü,
Sabrın zirvesinde geçirir günü,
Karanlık kaplayan ıssız göğünü;
Hep aynı hayalle bezer her gece.

O güzel beldeye sessizce varır,
Edeple, samimî bir selâm verir,
Heyecandan titrer, an gelir erir;
GÜL’ün bahçesinde sızar her gece.

Bir asır kalsa da hasreti dinmez,
Bağrını kavuran ateşi sönmez,
Ufuk ağarmadan sîneme dönmez;
Aşkın esrârını yazar her gece.

4 Ağustos 2017