Yıktılar…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bizi, câhil bırakan
Tâlimlerle yıktılar…
Şeytana arka çıkan
Âlimlerle yıktılar…

Kürsüde söndü nabız,
Hükümler oldu sakız,
Âhirete faydasız;
İlimlerle yıktılar…

İblisin küçük payı,
Araladı kapıyı,
Asırlık bu yapıyı;
Milimlerle yıktılar…

Âh edip andığımız,
Andıkça yandığımız,
Bizi, biz sandığımız;
İsimlerle yıktılar…

Ebû Cehil güncelmiş,
Âyetler tarihselmiş,
Oryantalde incelmiş;
Kesimlerle yıktılar…

Sahâbeye güvenmez,
Hadis dersin inanmaz,
Öğle vakti uyanmaz;
Müslimlerle yıktılar…

Gerçeği, tezviratla,
Sütunu, tezyinatla,
Nizamı, Tanzimat’la;
Devrimlerle yıktılar…

Moruğa, «jön» dediler,
«Batıdır yön», dediler,
Geriye, «ön» dediler;
Vehimlerle yıktılar…

Kanunu İsviçre’den,
Getirip sonra neden,
Soru çalıp yükselen;
Hâkimlerle yıktılar?..

Darvin’in cümlesiyle,
Freud’un suflesiyle,
Şeytanın hamlesiyle;
Hekimlerle yıktılar…

Gençlik sürüldü çarka;
Dediler: «Moda, marka…
Ruh satılır, bu farka!»
Takdimlerle yıktılar…

Cazlar, poplar, toplarla,
Nesepsiz mikroplarla,
Naumlar, Agoplarla;
Bak kimlerle yıktılar…

Dediler işte seyran,
Seyrettik hayran hayran,
Aile oldu vîran;
Filimlerle yıktılar…

Tâlî, yıkılmaz bu han,
Gafletlerdir yıkılan,
Dünya denen pastadan
Dilimlerle yıktılar…

-2-

Ye’se kapıyı kapat,
Müjdelere aç kanat,
Düşün ki şanlı ecdat;
Ateşlerden çıktılar.

Çileleri içtiler,
Haçlıları biçtiler,
Darboğazlar geçtiler;
Hep zaferden çıktılar.

Tâlî, biz olursak biz,
Kimseye eğilmeyiz,
En zirveye ceddimiz;
Hep sıfırdan çıktılar…