Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -25- RAHMETE GARK EYLE BENİ!

Harun ÖĞMÜŞ

Ey ez-harem-î zât-ı tu akl âgeh nî!
V’ez ma‘siyet û tâat-i mâ müstağnî!
Mestem zi-günâh u ez-recâ hüşyârem;
Ümmîd be-rahmet-î tu dârem ya‘nî!

Ey kuldan, kulluktan olan müstağnî!
İdrâk edemez akl ile bir kimse Sen’i!
İsyân ile sarhoşum, ümîdinle ayık;
Gufranla sarıp rahmete gark eyle beni!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 579)