TÜRKİYE’M!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Baktılar yetmiyor artık taşeron kullanmak;
Çıktılar karşına bizzat seni durdurmak için.
Bu sefer düşmanın oldukça kavîdir, ancak;
Bu da isbâtı senin gitgide güçlendiğinin.
Hangi sıklettesin öğrenmek için hasmına bak!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)